DonerenDe Stichting Haarlem-Sjopper druk op zoek naar donateurs en sponsoren om meer opvallende bussen te laten rijden., en om gratis uitstapjes aan te bieden aan onze leden. De stichting heeft alles op alles gezet om in 2017 de eerste passagier welkom te heten in de Haarlem-Sjopper. Een mijlpaal in de ouderenzorg in Haarlem, want we verbinden ouderen en nodigen ze uit om er eens lekker tussenuit te gaan. Een feestelijke dag voor de oudere, een feestelijke dag voor ons. De Haarlem-Sjopper verbindt - dat is alles wat we willen. Wij hebben per 1 juli 2017 ANBI status onder indentificatienummer 8530 27 262. Uw gift komt geheel ten goede aan onze ouderen.
 
U kunt direct een kleine bijdrage storten op rekeningnummer NL67ABNA0455325405, t.a.v. Stichting Haarlem Sjopper. Maar u kunt ook ons persbericht aanvragen (info@haarlem-sjopper.nl) en dat verspreiden. Hoe meer de Haarlem-Sjopper onder de aandacht komt van de Haarlemse samenleving, hoe meer het gaat leven en hoe sneller wij gratis uitstapjes aan kunnen bieden. En met een beetje mazzel hebben we ook een derde bus. De oudere kan weer gaan en staan waar hij wilt.

Kan de Database-server niet bereiken